skip to Main Content

AVÍS LEGAL I DADES

Per donar compliment amb l’establert en la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades de la informació general d’aquest lloc web:

Titular: MATADERO FRIGORÍFICO DEL CARDONER S.A..
* Adreça: Paratge Can Canals Nou s/n, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA (BARCELONA)
* Contacte: mafrica@mafrica.es
* Telèfon: 93 876 45 45
* Fax: 93 876 44 45
* Dades registrals: R.M. BARCELONA, L.805, F.186, T.1356, H. 10042, SECC. 2º
* NIF: A08154650

OBJECTE

Aquestes condicions generals regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web que la companyia MATADERO FRIGORÍFICO DEL CARDONER S.A.. amb domicili en Paratge Ca Canals Nou s/n, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA (BARCELONA) posa a la disposició dels usuaris d’Internet. Per la mera utilització del Portal, els usuaris expressen l’acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’Empresa a qualsevol moment. Els usuaris es veuran així mateixos sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació als continguts o serveis concrets, que contemplen amb el previst en aquestes Condicions Generals quan no s’oposin a elles.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE Al PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER Als USUARIS

Exceptuant el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’empresa, els usuaris s’abstindran d’obtenir o d’intentar obtenir qualsevol tipus de contingut, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per mitjans diferents dels quals s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels quals s’emprin habitualment a aquest efecte en Internet.
EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS
L’empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d’aquest Portal.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles a les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’empresa avisa als usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que li puguin requerir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollits seran tractats de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l’Empresa al Portal a cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l’Empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a:Paratge Can Canals Nou s/n, 08250 SANT JOAN DE VILATORRADA (BARCELONA)

UTILITZACIÓ DE COOKIES

El Portal utilitza cookies pròpies i/o de tercers pel seu funcionament, per mantenir la sessió i personalitzar l’experiència de l’usuari, així com per obtenir estadístiques anònimes d’ús de la web. Les cookies que utilitzem no emmagatzemen dades personals de cap tipus, ni informació que pugui identificar-li. En cas de no voler rebre cookies, per favor configuri el seu navegador d’Internet perquè les esborri del disc dur del seu ordinador, les bloquegi o li avisi en cas d’instal·lació de les mateixes.

LLEI APLICABLE I FUR

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l’aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l’Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona

Back To Top